Finlandiya'da Eğitim - Finlandiya'da Yüksek Öğrenim ve Burslar - Finlandiya Üniversiteleri - Finlandiya'da Üniversitelere kayıt, Finlandiya bilgileri,

Eğitim Eğitim Sisitemi Tablosu

Finlandiya'da Üniversitelere Giriş:
Üniversiteler lisans ve Yüksek lisans programları vermektedir.

Eğitim dili Fince veya İsveçcedir.

Öğrencilerin üniversite eğitimi alabilmeleri için olgunluk (matriculation) sınavına girmek zorundadırlar.Öğrenci olgunluk sınavından sonra üniversitelere yerleştirme sınavdan alınan sonuç veya almış oldukları lise not derecelerine bakılarak yapılmaktadır.Ayrıca seviye belirlemesi sınav artı lise not derecesine göre de yapılmaktadır.

Olgunluk sınavı ilk 1852 yılında Helsinki Üniversitesine girebilmek için yapılan kişinin genel başarısını belirlemek ve Latin diline olan hakimiyetimi belirlemek için yapılamktaydı.
Ancak günümüzde yapılan bu sınavın amacı lise eğitimini tamamlamış olan kişinin eğitimi süresi boyunca verilen eğitimi hazmetmiş olup olmadığının ve gereken olgunluğa erişip erişmediğinin tespit edilmesidir.Başarı ile tamamlana, bu sınav kişinin üniversite eğitimine bir adım atmasında basamak olamaktadır.Sınav lise seviyesindeki okullarda yapılmaktadır.Matriculation Sınav Merkezinin görevi soruları oluşturmak ve cevap anahtarını hazırlamaktır.Eğitim Bakanllığı’nın görevi Merkez Başkanını , kurulu seçmek ve Üniversiteler, Enstütülere ve Ulusal Eğitim Merkezlerinde görevlendirmektir.Seçilen 300 kişilik kurul olgunluk sınavının konusunu belirlemek ve oluşturmaktır.Sınavın teknik bölümü sınav başkanlık sekreteri tarafından yürütülmektedir.

Bu sınav yılda iki kez yapılmaktadır.Biri ilkbahar döneminde diğeri ise sonbahar döneminde ve heryerde aynı anda yapılmaktadır.

Sınav birbirini takip eden üç bölümden oluşmaktadır.Bu sınav ister bir dönemde yada 3 dönemde tamamlanabilir.

Sınav 4 ana bölümden oluşmaktadır.Bunlar Anadili, Seçmeli 2.yabancı dil, Yabancı dil ve öğrenci alan seçimine göre Sayısal veya Sosyal bölümlerdir.
Sınav Seviyesi:
Sınav 2 seviyeden oluşmaktadır.1.matematik, seçmeli 2. dil ve yabancı dıl,bunlar zorluk decelerine göre ileri derece ve temel bilgi olarak ayrılmaktadır.2. ise seçmeli 2.dildir ve bu da ileri ve orta derece olarak ayrılmaktadır.

Öğrenciler okulda okumuş oldukları derslerin seviyesine göre seçim yapma hakkına sahiptirler.Başarı için öğrencinin ana bölümlerden birinde ileri derecede başarı göstermesi gerekmektedir.Öğrencinin seçmiş olduğu sınav seviyesi okulda okumuş olduğu seviye ile doğru orantılı olup olmadığı Liseler Başmüdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir.
Üniversite:
Üniversitede okuyan birçok öğrenci ya olgunluk sınavını başarı ile tamamlamıştır ya da 3 yıllık meslek enstitüsünü bitirmiştir.Üniversitelere giriş öğrencilerin not derecelerine ve olgunluk sınavı başarılarına bağlıdır.Açık Öğretim Fakülteleri geçmişteki eğitime bakılmaksızın herkese açıktır.Açık Öğretim Fakültesi eğitimi Yüksek Halk Eğitim Merkezleri, Yetişkinler Okul Merkezleri ve Yaz Okulları tarafından yürütülmektedir.

Lisans , Yüksek lisans, Doktara ve Uzmanlık eğitimi veren üniversitelerin eğitim süreleri değişim göstermektedir.Lisans eğitimi 3 yıl, Master 2 yıl ve Doktora eğitimi 4 yıldır ancak pratik ile daha uzun süre olabilir.Finlandiya Hükümeti ayrıca üniversite öğrencilerine finansal destek sağlamaktadır.

Genel Üniversite giriş şartlarını taşıyan yabancı öğrencilerinde Finlandiya da okuma hakkı vardır.Gerekli görülen genel eğitimi almış ve kendi ülkelerinde üniversiteye girmeye hak kazanmış öğrencilerin başvuruda bulunma hakkı vardır.Dil imkanları üniversitelerde değişim göstermektedir.Özel Üniversiteler hakkında bilgi üniversitelerin kendinden alınmaktadır.
Finlandiyada Yüksek Öğrenim:
Finlandiya da yüksek öğrenim 2 paralel sektörden oluşmaktadır.Üniversiteler ve Meslek okulları.Üniversiteler bilimsel çalışma ağırlıklı eğitim verirken, meslek okulları daha cok güncel hayatta uygun meslek eğitimi vermektedir.

Yüksek Öğrenim Finlandiya’nın Milli Stratejisinin temel taşını oluşturmaktadır.Üniversitelere başvuruda bulunan öğrencilerin 2/3 ni istedikleri bölümlere yerleştirildikleri taktirde, yüksek eğitim kapasitesine ulaşacaktır.Her sene başvuru sayısı kabul edilen öğrenci sayısının kat kat üzerindedir.
Üniversitelere kimler başvurabilir:
Aşağıdaki şartların birini taşımak Üniversiteye kabul edilmeniz için yeterlidir.

1-Öğrenci yerleştirme sınavı
2-Enternasyonel Mezuniyet sınavı
3-Avrupa Mezuniyet sınavı
4-Reiteprüfung sınavı
5-Yüksek Düzey meslek sınavı, enstütü seviyesi veya en az 3 yıllık meslek alanı sınavı
6-Meslek yüksek okul sınavı
7-Yüksek eğitim alma başarısını kendi ülkesinde sağlamış yabancı öğrenciler.
8-Açık Öğretim Fakültesine devam eden ve üniversitelerin belirledığı başarıyı sağlayan öğrenciler.
Yabancı Öğrencilerin Oturum İzni:
Yabancı öğrencilerin okudukları süre boyunca oturum izni vardır.Avrupa Birliği Ülkesi olmayan ülke öğrencilerini Finlandiya’ya gelmeden önce okuyacaklar okuldan okula kabul edildiklerini gösterecek belge almak zorundadır.Eğer eğitim süresi 1 yıldan fazla ise oturun izni her yıl tekrar 1 sene uzatılamaktadır.Öğrenci kendi ihtiyaçlarını karşılayacak maddi imkana sahip olduğunu kanıtlamak zorundadır.Öğrenci velileride bu eğitim süresince kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek maddi imkana sahip olduğunu kanıtlayabildikleri sürece ülkede bulunabilir.Öğrencilerin okudukları süre içinde özel çalişma izni olmaksızın haftada en cok 20 saat veya haftasonu full-time çalışma hakkı vardır.

Öğrenciler B statüsü konumunda oturum izni almaktadırlar.B statusun konumunda olan öğrenci 2 yıllık oturum süresinden sonra devamlı oturum süresi alabilme imkanı yoktur.
A statüsü oturum izni olan, 2 yıl bu ülkede bulunmuş ve sürekli oturum izni olan öğrencilerin finansal destek isteme hakkı vardır.

Avrupa Birliği vatandaşı olan ve çalışma izni olan herkesin finansal destek alma hakkı vardır.Ayrıca çalışma izni olan herkesin bir Finlandiya vatandaşı gibi finansal destek isteme hakkı vardır.
Değişim programları dahilinde olan Finlandiya ya gelebilme imkanı vardır ve maddi destek gelinen ülke tarafında yapılmaktadır.
Yabancı Öğrenciler için Finansal Destek:
Sürekli oturum izni olan öğrenciler normal finansal destek alabilme hakkına sahiptirler.
Yabancı ülke vatandaşı olan ve Finlandiya’da eğitim hariç, 2 yıl kalmış ve sürekli oturum iznini sağlamış kişilerin finansal destek alabilme hakkı vardır.

İki yıldan az süre Finlandiya’da yaşamış olan mülteci veya asya ülkesinden gelen sürekli oturum iznini sağlamış olan kişilerde finansal destek alabilirler.Ayrıca 18 yaşından önce Finlandiyaya gelmiş ailesinin sürekli oturum izni olanlarda finansal destek alabilirler.v.s.

Daha geniş bilgi Individual Educational Institution , The Social Insurance Instition Local Offices , The Centre for Student Financial Aid den alınabilir.

Dil Sınavı ve Kursları:
The National Certificate of Language Proficiency, yetişkinler için yapılan bir sınav sistemi.Sınavın amacı dili kullanma becerisini ölçmektir.Kişinin konuşması, dinlemesi, okuması veya yazması ölçülmektedir.

Sınav farkıl dillerde yapılmaktadır: İngilizce, Fince, Almanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca ve İsveçce.
NOT: Finlandiya'da egitim ve diger konular ile ilgili linkleri blogumuzda bulabilirsiniz...

Bunlara da bak

İskandinav Ulkelerinde Ne Var Ne Yok - İskandinavya Arama Kutusu

Norveç'ten Haberler

Norveç’te 40-50 kişilik bir Çeçen grubunun, bir mülteci merkezindeki Kürtlere saldırması sonucu 23 kişinin yaralandığı belirtildi.Yetkililer, pala ve çelik sopalar kuşanmış Çeçenlerin, başkent Oslo’nun güneyindeki Oestfold’daki merkeze saldırdığını, ciddi şekilde yaralanan olmadığını, ancak 23 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti devamı>>

Danimarka'dan Haberler

Zorlaştırılmış ilk Vatandaşlık sınavının sonuçları açıklandı. Her dört kişinden üçü sınavı geçmeyi başaramadı. Soruların oldukça zor ve saçma olduğunu iddia eden pek çok dil okulu sınavının iptal edilmesinin en iyi yol olacağını savunuyor. Başvuru ücretinin 600 kron olduğu sınava 5 bin 500'den fazla kişi katılmıştı. Devamı >>

İsveç'ten Haberler

Müslüman kadınlara İslam kurallarına uygun biçimde örtünerek denize - havuza girme olanağı veren Burkini, İsveç yüzme havuzlarında kiraya verilmeye başlandı. Sadece yüzü, elleri ve ayakları açıkta bırakan polyester giysi olan Burkini, yüzme dersinde Müslüman bayan öğrenciler tarafından da tercih ediliyor. devamı >>

Finlandiya'dan Haberler

Reader's Digest adlı Amerikan dergisinin yaptığı araştırmaya göre, soğuk Kuzey ülkeleri yeryüzünün en yeşil yerleri ve bunlardan Finlandiya yaşanacak için en iyi ülke. Derginin dünyanın en yeşil, en yaşanabilir ülkeler ve şehirleri araştırmasında, ilk beşi, sırasıyla ... devamı >>

Bir İskandinavya Fotografı

Bir İskandinavya Fotografı
Hameenlinna'dan kış manzarası.. (Finlandiya)